LAKOSSÁGI NAPELEMES PÁLYÁZAT NOVEMBERTŐL

Pályázati Felhívás Tervezet „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

Támogatható tevékenységek
Az alábbi két műszaki tartalom közül egy választható:
Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése; VAGY
(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati meleg víz előállító rendszerek elektrifikálása.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatás maximum összege:
(1) műszaki tartalom esetén: 2.896.108 Ft
(2) műszaki tartalom esetén: 11.559.214 Ft

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Támogatás formája:
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén nem kell visszafizetni.

Támogatás jellege:
A támogatás az elszámolás elfogadását követően, utófinanszírozásként, részben a Pályázó által kiválasztott Kivitelezőre történő engedményezéssel kerül folyósításra. A pályázat megvalósítása során előleg igényelhető.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
(1) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 12 hónap
(2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat kiállításától számított 18 hónap

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik, és
• megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
• állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (rész) tulajdonjoggal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyekre érvényes a fenti alapfeltétel.

A részletes feltétel rendszert a felhívás tartalmazza.

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE
A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

a, családi házra

b, használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá

c, legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész /lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA (Tervezet szerint)

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

 1. ütem – 2021
  2021.11.15. 8:00 órától
  Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

  2021.11.22. 8:00 órától
  Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye

  2021.11.29. 8:00 órától
  Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

  2021.12.06. 8:00 órától
  Budapest és Pest megye

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

A pályázatbenyújtás teljes részletes, képekkel illusztrált segédlete külön dokumentumban kerül közzétételre a www.napelem.palyazat.gov.hu oldalon, illetve a Lebonyolító szerv ÉMI Nonprofit Kft honlapján: www.emi.hu.